Matricë

Muzikë e incizuar në të cilën incizohet zëri ose përdoret për performancë të drejtpërdrejtë.

Maqedonisht

Матрица

Anglisht

Stencil