Lobim

Përdorim i mediave dhe mjeteve  të ndryshme mediatike dhe të komunikimit, me qëllim të arritjes te forcat  vendimmarrëse (decision makers) dhe të ndikohet ndaj politikave të caktuara.

Maqedonisht

Лобирање

Anglisht

lobbying

Skip to content