Lobim

Përdorim i mediave dhe mjeteve  të ndryshme mediatike dhe të komunikimit, me qëllim të arritjes te forcat  vendimmarrëse (decision makers) dhe të ndikohet ndaj politikave të caktuara.

Maqedonisht

Лобирање

Anglisht

lobbying