Лобирање

Користење најразлични медиумски и комуникациски алатки и вештини со цел да се дојде до оние со одлучувачка моќ (decision makers) и да се влијае на одредени политики.

Албански

Lobim

Англиски

lobbying