Leksik

Fond fjalësh, fjalë në një gjuhë të caktuar.

Maqedonisht

Лексика

Anglisht

lexis