Lajm

Informatë e re për ndonjë ngjarje, person ose situatë, e cila transmetohet përmes mjeteve për informim publik siç janë gazeta, radioja, televizioni ose media online. Lajmi është format specifik i përmbajtjes informative me titull, nëntitull dhe përmbajtje të tij, i përgatitur nga gazetarë dhe redaktorë dhe i publikuar përmes ndonjë lloji të medias.

Maqedonisht

Вест

Anglisht

news