Legjendë urbane

Tregim i cili ato që e shpërndajnë konsiderojnë se është e vërtetë. Legjenda urbane shpesh është plotësisht e pavërtetë ose vetëm pjesërisht e saktë. Kur do të fillojë të qarkullojë dhe të rirrëfehet nga njerëz të ndryshëm, tregimi mbledh fuqi, logjikë, duke u bërë legjendë urbane. Mund të qarkullojë përmes internetit, por edhe me rrirëfim fizik.

Anglisht

Urban legend