Lajme të rreme

Shkrime të pasakta ndonjëherë senzacionaliste, të krijuara me qëllim të tërheqjes së vëmendjes, tëmashtrojnë , të mashtrojnë dhe/ose të dëmtojnë. Nocioni në vitet e fundit shpesh keqpërdoret dhe përdoret si armë kundër kundërshtarëve politikë që të zhvleftësohet qëndrimi ose mendimi i tyre. Kështu mund të bëhet mekanizëm për kufizim dhe cenim të lirisë së shprehjes, për shmangie të debatit publik. Krahas kësaj, lajmet nuk është e domosdoshme  të jenë plotësisht të  rreme për të qenë manipulativ, mund të jenë të sakta, por jo të plota, të mungojnë detaje kryesore ose të prezantohen në kontekst të gabuar dhe në  këtë mënyrë e manipulojnë marrësin.

Maqedonisht

Лажни вести

Anglisht

fake news

Për më shumë shih:

Daniel Funke, Poynter.org, Shouldwe stop saying ‘fakenews’? https://www.poynter.org/fact-checking/2017/should-we-stop-saying-fake-news/.