Llogaridhënie

Përgatitja e gazetarëve  për tu përgjigjur para publikut për punën e tyre. Është e rëndësishme, kur bëhet fjalë për mendimin e publikut për përmbushjen  e standardeve themelore të gazetarisë nga media ose gazetari. Mediat dhe gazetarët duhet që në mënyrë të sinqertë dhe të hapur t’i pranojnë gabimet gjatë punës së tyre, t’i korrigjojnë në kohë dhe të ndërtojnë kulturë të mësimit nga gabimet.

Maqedonisht

Отчетност

Anglisht

Accountability