Listë e fakteve

1. Listë e informacioneve me detaje për një temë të caktuar, e cila është e pranishme në mediat.

2. Listë e cila përmban të dhëna për një produkt të caktuar, që përdoret nga agjencitë e reklamave për të përpunuar reklama dhe fushata.

Anglisht

fact sheet