Листа на факти

1. Листа со информации со детали за одредена тема којашто е присутна во медиумите.

2. Листа којашто содржи податоци за одреден производ, што се користи од страна на рекламните агенции за да изработат реклами и кампањи.

Албански

Listë e fakteve

Англиски

fact sheet