Liria e të folurit/liria e shprehjes

1. E drejta e çdo individi ose grupi për t’i shprehur qëndrimet, mendimet dhe idetë e tij përmes cilësdo media, përfshirë edhe librat, gazetat, revistat, radion, televizionin, filmin dhe dokumentet elektronike në rrjetet kompjuterike pa frikë nga hakmarrja, censura ose sanksioni ligjor.

2. E drejta themelore e çdo shoqërie të lirë, pa të cilën gazetarët, shkencëtarët, por edhe çdo qytetar nuk mund ta kryejnë rolin e tyre vital  për përhapjen  e njohurive të reja.

Anglisht

freedom of speech /freedom of expression