Link

1. Lidhje e sistemeve kompjuterike ose materialeve digjitale.

2. Riorientim në tekst tjetër ose videomaterial.

3. Identifikues për element të bashkëngjitur në sistemin tekstual dhe kompjuterik.

Maqedonisht

Линк

Anglisht

link