Lidhje e drejtpërdrejtë

Lidhja në program (zakonisht në lajme ose në program që transmetohet drejtpërdrejt) i gazetarit nga vendi i ngjarjes, i cili është i ndryshëm nga ai i emisionit, me qëllim bartjen e informacionit të caktuar.

Anglisht

Live