Libër komik

1. Tregim që shpjegohet përmes disa fotografive të shoqëruara me tekst.

2. Botim që përmban një ose më shumë tregime të tilla. Përveç dimensionit beletristik, librat komikë shpesh përmbajnë edhe dimension politik, gjinor, didaktik ose dimension tjetër. Personazhet – superheronj rrjedhin nga librat komikë.

Maqedonisht

Стрип

Anglisht

comic book