Libër elektronik

Libër i cili ka pamje dhe formë të një libri të shtypur, por paraqitet në formë digjitale, në bibliotekat dhe libraritë elektronike në internet ose në CD-rom. Lehtë lexohet, shfletohet, mbahen  shënime, si librat tradicionalë në letër.

Anglisht

electronic book