Електронска книга, е-книга

Книга што има изглед и уредување на печатена книга, но се јавува дигитално, на интернет во електронските библиотеки и книжарници или на ЦД-ром. Лесно се чита, се прелистува, се обележува, како традиционалната книга на хартија.

Албански

Libër elektronik

Англиски

electronic book