Leksikografi

Pjesë e leksikologjisë e cila merret me teorinë dhe praktikën e hartimit të fjalorëve, kryesisht në aspektin linguistik.

Anglisht

lexicography