Лексикографија

Дел од лексикологијата што се занимава со теоријата и практиката на составување речници, главно лингвистички.

Албански

Leksikografi

Англиски

lexicography