Урбана легенда

Приказна која оние што ја пренесуваат сметаат дека е вистинита. Урбаната легенда најчесто е целосно невистинита или само делумно точна. Кога ќе почне да се пренесува и да се прераскажува од различни луѓе, приказната собира сила, сопствена логика, станувајќи урбана легенда. Може да се пренесува преку интернет, но и со физичко прераскажување.

Албански

Legjendë urbane

Англиски

Urban legend