Истражување

1. Собирање информации за одредена тема.

2. Студиозно анализирање или испитување.

Албански

Hulumtim

Англиски

research

Skip to content