Идентификување, идентификација

1. Процес на утврдување на веродостојноста на идентитетот;

2. Способност на публиката емотивно да се поистовети со ликови од медиумите.

Албански

Identifikim

Англиски

identification