Икона

1. Знак или симбол којшто заменува извесен поим (слика од срце за зборот срце);

2. Слика од христијански светец, најчесто на дрво, обележје на источните христијански цркви;

3. Личност од поп-културата со голема популарност (на пример, Таа е вистинска рок-икона.);

4. Слика во компјутерскиот систем којашто заменува некоја команда или функција (на пример, икона којашто претставува слика од пејзаж за папката во којашто се чуваат фотографии).

Албански

Ikonë

Англиски

icon