Икона

1. Знак или симбол којшто заменува извесен поим (слика од срце за зборот срце);

2. Слика од христијански светец, најчесто на дрво, обележје на источните христијански цркви;

3. Личност од поп-културата со голема популарност (на пример, Таа е вистинска рок-икона.);

4. Слика во компјутерскиот систем којашто заменува некоја команда или функција (на пример, икона којашто претставува слика од пејзаж за папката во којашто се чуваат фотографии).

Албански

Ikonë

Англиски

icon

Skip to content