Електронски медиуми/интернет-медиуми

Медиуми што пренесуваат содржини преку интернет, во форма на текст, видео- и аудиоматеријал и преку интерактивни алатки се овозможува комуникација со корисниците. Имаат форма на веб-страници, блогови, поткасти, форуми и профили на социјални мрежи.

Англиски

online media