Истакната приказна

1. Подолга, поистражувачка статија или приказна во печатен медиум (весник или списание) што покрива теми коишто се од интерес за луѓето наспроти секојдневните вести.

2. Дел од радио или телевизиска програма којшто обично се состои од интервјуа.

Албански

Kryeartikull

Англиски

feature