Kryeartikull

1. Artikull ose storie më e gjatë, më hulumtues në media të shtypur (gazetë ose revistë) që mbulon tema për të cilat është i interesuar publiku kundrejt lajmeve të përditshme.

2. Pjesë e programit televiziv ose radios, që zakonisht përbëhet nga intervista.

Anglisht

feature