Испраќач

Лице што испраќа порака или информации преку медиумите и средствата за комуникација – поединечно или групно, непосредно или посредно; иницијатор на комуникација, извор на информации, составувач (енкодирач) на пораката (сп. енкодира). Медиумите најчесто се колективни типови на испраќачи. Преку нив посредно комуникациски дејствуваат поединечните испраќачи: авторите на новинарски статии, колумни, емисии и прилози во емисиите, нарачателите на реклами и други. Корисниците и авторите на социјалните мрежи, блоговите, електронската пошта се непосредни испраќачи со тоа што нивните содржини тие ги објавуваат директно, без друг тип човечко или техничко посредство или филтрирање.

Албански

Dërgues

Англиски

sender