Исповед

Објава во која корисниците на социјалните медиуми анонимно ги споделуваат своите тајни со заедницата. Профилите, односно страниците што ги објавуваат исповедите можат да бидат општи, тематски или специфични за дадена заедница, на пример, училиште, универзитет, град, род.

Албански

Rrëfim

Англиски

confession