Rrëfim

Postim në të cilin përdoruesit e mediave sociale i ndajnë fshehtësitë e tyre me komunitetin. Profilet, përkatësisht faqet që publikojnë rrëfimet, mund të jenë të përgjithshme, tematike ose specifike për një komunitet të caktuar, p.sh., shkollë, universitet, qytet, gjini.

Maqedonisht

Исповед

Anglisht

confession