Interpolim

1. Futje plotësuese e fjalëve ose fjalive në ndonjë tekst, që nuk i përket autorit.

2. Falsifikimi i tekstit duke shtuar fjalë ose fjali të reja.

Anglisht

Interpolation