Ideologji

Koncept, sistem idesh, mendime të ndonjë individi, grupi ose kulture. Ekzistojnë ideologji dominuese të cilat e caktojnë botëkuptimin dhe interpretimin e dukurive, konstruktojnë vlera të cilat e caktojnë raportin ndaj shoqërisë. Mediat, arsimi, ligji, kisha dhe partitë politike janë ideologjitë më ndikuese.

Maqedonisht

Идеологија

Anglisht

ideology