Identifikim

1. Proces i vërtetimit të besueshmërisë së identitetit;

2. Aftësi e publikut që në mënyrë emotive të njëjtësohet me figurat e mediave.

Anglisht

identification