Ikonë

1. Shenjë ose simbol i cili zëvendëson nocion të caktuar (fotografi e zemrës për fjalën zemër);

2. Pamje nga shenjtor krishter, 2. Pamje  nga shenjtor krishter, më shpesh e drurit, simbol  i kishave krishtere lindore;

3. Personalitet nga kultura  pop me popullaritet të madh (p.sh., Ajo është ikonë e vërtetë roku);

4. Fotografi në sistemin kompjuterik, e cila zëvendëson ndonjë komandë ose funksion (p.sh., Ikonë e cila paraqet fotografi të peizazhit për dosjen në të cilën ruhen fotografitë).

Maqedonisht

Икона

Anglisht

icon