Imazh audiovizual

Materializim i idesë së autorit në formë konkrete audiovizuale hapësinore dhe kohore të rrëfimit në ekran.

Anglisht

screen image, audiovisual image