Интерполација

1. Дополнително вметнување зборови или реченици во некој текст што не му припаѓаат на авторот.

2. Фалсификување текст со додавање нови зборови или реченици.

Албански

Interpolim

Англиски

Interpolation