Internet

Rrjeti kompjuterik botëror i lidhjes elektronike u mundëson përdoruesve të kompjuterëve personalë dhe pajisjeve tjera kompjuterike, të cilët gjenden në cilëndo pikë të Tokës, të kenë lidhje njëri me tjetrin, të marrin dhe të këmbejnë informacion tekstual, audio dhe vizual.

Maqedonisht

Интернет

Anglisht

Internet