Интернет

Светска компјутерска мрежа на електронска врска, којашто им овозможува на корисниците на персонални компјутери и на други компјутерски уреди, кои се наоѓаат на која било точка на Земјата, да имаат врска еден со друг, да добиваат и да разменуваат текстуална, аудио и визуелна информација.

Албански

Internet

Англиски

internet