Интернет-форум

Интернет-простор структуриран за разговор и дискусии, преку поставување прашања и одговори. Корисниците се анонимни или треба да се регистрираат со корисничко име за да се вклучат во дебата. Форумите имаат администратор и модератор кој го следи почитувањето на правилата. Содржините се подредуваат хронолошки или според популарност. Можат да бидат тематски форуми или веб-локации за отворена дискусија за одредени популарни производи и услуги. Интернет-форумите не се случуваат во реално време. Прашањата и одговорите се архивираат, па може да се следат и на подолга временска дистанца.

Албански

Ueb Forum

Англиски

internet forum