Internet fenomen

është publikim në internet për dikë, lokacion interneti ose fotografi që sipas ndonjë shkaku e tërheq vëmendjen e përdoruesve të shumtë të internetit dhe zhvillon interes i cili përhapet shpejt përmes Internetit. Internet fenomeni më i shpeshtë është internet meme, por edhe fakti dhe montazhi për personalitete të njohura, fushata politike ose thjesht diçka e pazakonshme.