Интернет-феномен

Интернет-феномен е објава на интернет за некого, веб-локација или слика што поради некоја причина го привлекува вниманието на бројни интернет-корисници и развива интерес кој брзо се шири на интернет. Најчестиот интернет-феномен е интернет-меме (meme), но и факти и монтажи за познати личности, политички кампањи или едноставно нешто невообичаено.

Албански

Internet fenomen

Англиски

Internet phenomenon