Интернет-безбедност, онлајн-безбедност

Соодветен пристап, едукација, технологија и практики за заштита од злоупотреба на податоци и уреди. Комуникацијата и активностите што се реализираат со користење дигитални технологии истовремено се под закана од злоупотреби на идентитет, лични и финансиски податоци.

Англиски

internet safety, online safety, online security