Интерфејс

Површината на којашто се разменуваат информациите меѓу различните компоненти на компјутерските системи (софтвер, хардвер, дополнителни уреди), но и меѓу компјутерите и луѓето.

Албански

Interfejs

Англиски

interface