Intereferencë (gjuhësore)

Gjatë të mësuarit gjuhë të re – ndikimi i gjuhës së parë mbi të dytën në gramatikë, leksikun, theks etj.

Anglisht

Language interference