Интерактивен

1. Што има заемно, меѓусебно влијание.

2. Што овозможува размена на податоци во двете насоки.

3. Што овозможува комуникација во две насоки.

Албански

Bashkëveprues

Англиски

Interactive