Inteligjenca Artificiale IA

Teknologji të informacionit dhe komunikimit, makina dhe softuerë të cilët mund të kryejnë detyra inteligjente, përkatësisht detyra në nivel të inteligjencës së njeriut. Ato janë të koduara në bazë të përvojave, praktikave dhe futjeve të reja të të dhënave dhe kombinimeve të tyre (tekste, fotografi, video). Në atë mënyrë, veglat e inteligjencës artificiale mund të shkruajnë tekste, të krijojnë vepra të ndryshme, të racionalizojnë, të përshtaten dhe të zgjidhin shpejt situata të ndërlikuara, pa ekzistuar ndërhyrja e njeriut.

Anglisht

Artificial intelligence, AI