Инстант-пораки

Комуникација преку интернет помеѓу двајца или повеќе учесници, во приближнo време. Размена на информации преку софтверска апликација, во форма на аудио- или видеопорака, текст и/или визуелни знаци ‒ симболи.

Албански

Porosi të çastit

Англиски

instant messaging