Информатички и комуникациски технологии

Разновиден збир на технолошки средства и ресурси кои се користат за пренесување, чување, креирање, споделување или размена на  информации. Во тие технолошки алатки и ресурси се вклучени компјутери, интернет (интернет-страници, блогови и електронска пошта), технологии за пренесување во живо (радио, телевизија и пренос преку интернет, т.н. стриминг), снимени материјали со различни технологии (поткасти, аудио и видеоприкажувачи, уреди за чување материјали) и телефони (фиксни или мобилни, сателитски, видеоконференциски итн.).

Англиски

information & communication technologies – ICT