Informacion kthyes

1. Përgjigje e marrësit ndaj dërguesit të porosisë në procesin e komunikimit, jehonë;

2. Koment, vlerësim, korrigjim, vërejtje ose udhëzim për punën e bërë, në bazë të të cilit mund të përmirësohet cilësia e saj dhe të avancohet.

Anglisht

feedback