Informacion i marrë

Citimi i medias si burim i tekstit të publikuar me karakteristika të ndryshme të zhanrit, fotografi, video dhe përmbajtje tjera multimediatike, me ç’rast respektohen të drejtat e autorit, si një prej standardeve kryesore etike dhe profesionale të profesionit gazetaresk. Gjatë marrjes së informacioneve nga media tjetër, duhet që në vend  përkatës të publikohet hiperlink (vegëz) që shpie  tek media burimore.

Anglisht

Sourced or quoted information