Influencer

Person që ka ndikim; që i frymëzon ose orienton veprimet e të tjerëve; që mund të nxisë interes për diçka (si p.sh., reklamë për produkt për konsum të gjerë), duke e promovuar në rrjetet sociale.

Maqedonisht

Инфлуенсер

Anglisht

influencer