Инфлуенсер

Лице што има влијание; што ги инспирира или ги насочува постапките на другите; што може да предизвика интерес за нешто (како реклама за производ за широка потрошувачка) со промовирање на социјалните мрежи.

Албански

Influencer

Англиски

influencer